top of page
De eeuwige jeugd.jpg

Kernpioniers

Wonen op een plek die meegroeit met jouw behoeften en die bijdraagt aan een duurzame toekomst. ​

Het liefst blijf je, eenmaal je ‘thuis’ gevonden, zo lang mogelijk daar wonen, in dezelfde sociale omgeving. Dat vraagt om een ander soort woning dan de traditionele gezinswoningen en appartementen.

 

De oplossing is een woning die met jouw behoeften meegroeit. Een levensloopbestendige woning met focus op gezondheid en sociale cohesie.

De uitdagingen

1.

Zeker 30% van de senioren zegt geen geschikte woning te hebben om ouder in te worden. Er is een tekort aan woningen die wel geschikt zijn. Doorstroming wordt daardoor geremd. Gezinswoningen blijven bezet en de markt stil staan. 

2.

Plus het gebrek aan natuur en biodiversiteit in en om de woning heeft een negatief effect op onze gezondheid.

3.

Naast het feit dat er te weinig geschikte woningen zijn, zijn de huidige woningen en woningbouw sterk vervuilend.

"Per saldo zou tot wel de helft van de nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de woonwensen van ouderen om zelfstandig te kunnen wonen.”​

Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis

De oplossing

De oplossing is een biobased en modulaire levensloopbestendige woning met de focus op gezondheid en sociale cohesie.

De woningen zijn modulair om levensloopbestendigheid te garanderen.

Het zijn woningewaarin alle generaties kunnen leven. Het maakt niet of je nu alleenstaand en 80 bent, een 35-jarige met een partner en 2 kinderen, of een student in een rolstoel.

 

Daarnaast bestaan de woningen voor meer dan 90% uit ecologische materialen. Deze zorgen voor een gezond leefklimaat, zowel fysiek als mentaal en dragen bij aan de reductie van CO₂. Gezonder voor jou en beter voor het klimaat.

De doelgroep

Met dit concept spreken we een groep aan die nog maar beperkt wordt bediend: jong of jong van geest, hart voor de natuur en de wil om te investeren in een sociale gemeenschap.

Een gemeenschap is het meest hecht met met een goede mix jongeren, jong volwassenen en ouderen. Dit concept staat dan ook open voor iedereen, ongeacht de levensfase of samenstelling van het huishouden.

De woningen groeien of krimpen mee met de samenstelling van de huishoudens waardoor er altijd een passend aanbod is. Men hoeft dus niet onnodig te verhuizen en kan sterke relaties opbouwen in de buurt waar een ieder zich thuis voelt. 

Zowel particulieren, CPO initiatieven, woningcorporaties en ontwikkelaars kunnen dit concept inzetten ten behoeve van hun eigen project.

 

Interesse? Neem dan contact op per mail, telefoon of het formulier hieronder.

Contact

Is dit concept wat voor jou of jullie? Voel je vrij en stuur een bericht.

  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!
bottom of page